Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi R Sarvikas, Nettinikkari.fi
Osoite: Paimenenpolku 6, 61400 Ylistaro
Sähköposti: info@nettinikkari.fi
Y-tunnus: 2590769-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
Risto Sarvikas, info@nettinikkari.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

4. Henkilötietojen säilyttäminen
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

5. Rekisterin tietosisältö
– Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
– Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:
• Suojaamme internetyhteyden (https)
• Käytämme palomuuria
• Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

10. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Tmi R Sarvikkaalle.
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.Tmi R Sarvikas oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Elokuvateatteri Matin-Tupaan tiedon korjaamiseksi.

11. Evästeet
Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle).

Esimerkiksi käyttämämme ohjelmisto Google Analytics kerää evästetietoja.
Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.
Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön, tällä voi kuitenkin olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu selaimien ja www-palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.
Voit halutessasi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista tai estää niiden kerääntymisen kokonaan.
Käyttämällä verkkosivujamme, annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsitteyyn. Evästetietoja säilytetään Google Analyticsissä 38 kuukautta.