Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi R Sarvikas, Nettinikkari.fi
Osoite: Paimenenpolku 6, 61400 Ylistaro
Sähköposti: info@nettinikkari.fi
Y-tunnus: 2590769-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
Risto Sarvikas

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

4. Henkilötietojen säilyttäminen
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.
Kotisivujen Google Analytics eli kävijätietojen evästeet säilytetään 50 kuukautta.

5. Rekisterin tietosisältö
– Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
– Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:
• Suojaamme internetyhteyden (https)
• Käytämme palomuuria
• Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

10. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Tmi R Sarvikkaalle.
Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tmi R Sarvikas oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Elokuvateatteri Matin-Tupaan tiedon korjaamiseksi.